PŘIROZENÝ MUŽ / NATURAL MAN

Datum / Čas
Date / Time

10/09/19 - 15/09/19
Celý den

Místo
Place

Sklenářka


Přirozenost muže. Vnitřní setkání

10. – 15. 9. 2019

Adhiraj Plevris a Pushan Govind v České republice

Od chvíle, kdy zrozením vstoupíme do tohoto světa, až do dospělosti procházíme různými vývojovými fázemi a v každé z nich si vytváříme jiné strategie přežití. Zároveň jsme od svým rodičů, rodiny, společnosti, učitelů a dalších dostali vzorce chování a přesvědčení, které nazýváme charakterem neboli osobností.

Stará paradigmata, nepochopení toho, jak fungují pozitivní i negativní aspekty mužské i ženské energie ve vnějším i vnitřním světě, stejně tak jako výzvy moderního člověka, jakými jsou stres, napětí, násilí, deprese, nedostatek energie, osamocenost, rozpolcenost, soutěživost, apod., to vše nás odpojuje od našich kořenů, od našeho hlubokého vnímání přítomnosti, živosti, tvořivosti.

Ztratili jsme podporu bratrství, ve kterém žije spolupráce místo soutěživosti, přátelství místo osamění, sdílení místo uzavřenosti.

Uklidit si v sobě, uvolnit staré napětí a znovu se propojit sám se sebou a s druhými ve sdílení, vzájemné podpoře a společných meditacích nám pomůže znovuobjevit naše přirozené kvality. V rámci tohoto procesu také dochází k setkání vnitřního muže a vnitřní ženy tak, abychom se mohli stát muži ve své přirozenosti, živosti, spontaneitě a přítomnosti.

 

První blok – Propojení s kořeny

V naší moderní době muži ztratili své propojení s přírodou a přirozenými kvalitami své mužské energie.
Jsme vystaveni výzvám soudobé společnosti, která s sebou nese stres, napětí, neustálé soutěžení a konkurenci, chronickou únavu, syndrom vyhoření, násilí, deprese, nedostatek energie, oddělenost a otázky vlastní role ve světě a smyslu života.

Od narození až po dospělost procházíme mnoha různými fázemi vývoje, které ovlivňují způsob, jakým se chováme a vnímáme své okolí.

Tato zcela přirozená cesta růstu je neustále vystavována přesvědčením a chování našich rodičů, rodiny, kultury, učitelů a společnosti, a dohromady vytváří naši osobnost, charakter našeho podmíněného mužského já.

Moderní muž ztratil výhody, které vychází z přirozeného bratrství.
Setkání mužů vnáší vědomí do starých vzorců, podporuje posun od soutěživosti ke spolupráci, od odpojení k přátelství, od uzavřenosti ke sdílení, od osamocenosti k samostatnosti a meditaci.

V rámci tohoto semináře budete mít příležitost:

 

  • Uvolnit stará napětí z minulosti.
  • Znovu se propojit se svou přirozenou mužskou energií.
  • Otevřít se léčivé podpoře mužského kruhu.
  • Znovuobjevit své přirozené kvality aktivity, autority, kreativity, spontaneity, radosti a uvolnění.
  • Znovu se propojit se svými kořeny.
  • Rozpoznat transformační potenciál aktivních meditací skrze bioenergetická cvičení.

Kdy? A jak?

Kdy: út-ne 10. – 15. 9. 2019

Lektoři: Adhiraj Plevris a Pushan Govind

Cena: 
Základní = 8 200 Kč
Zvýhodněná do 1. 6. 2019 = 7 300 Kč

Seminář je překládaný z anglického jazyka do českého.

Ubytování a jídlo:
Ubytování ve stanu 150 Kč /noc
Ubytování ve vile 250 Kč/noc
Strava 250 Kč / den

Přihláška

Hlaste se na stránkách organizátora Sacred Chants.

 

MÍSTO KONÁNÍ

 

Sklenářka

Vítejte v srdci lesa! Stoletá vila Sklenářka postavená uprostřed lesů v povodí Tiché a Divoké Orlice a harmonická kompozice staletých stromů, kvetoucích luk a jezírka s přilehlými budovami poskytují ojedinělé zázemí pro osvěžení těla i duše.

www.sklenarka.cz