“If you love a flower, don’t pick it up.
Because if you pick it up it dies and it ceases to be what you love.
So if you love a flower, let it be.
Love is not about possession.
Love is about appreciation.” 
― Osho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé,

OSHO meditace je nejkrásnější praktikovat ve skupině, kdy společně vytváříme energetické pole, po kterém se mnohem snadněji vstupuje do hloubky a podstaty našeho bytí, do hluboce uvolněného stavu a ke zdrojům nepodmíněné radosti a naplněnosti. Bohužel se nyní nemůžeme potkávat na společných meditacích a tak je nyní čas na praxi individuální či s blízkými. Přejeme vám, aby vás meditace oslovila i soukromí vašich domovů a pokud byste chtěli jakoukoli podporu, můžete nám napsat a my se pokusíme pomoci, jak budeme moci. :-).

Těšíme se, že se zase brzo potkáme naživo!!!

Přejeme klidné a radostné chvíle v jakýkoliv vnějších podmínkách.

Nejblizší společné akce:

“Zdá se, že tanec je jedna z nepronikajících věcí, v nichž člověk vstoupí do harmonie. Tvé tělo, tvá mysl, tvá duše, vše se v tanci harmonizuje. Tanec je jednou z nejduchovnějších věcí, která je. Pokud opravdu tančíš, tak nemůžeš myslet. ”  Osho

MALÁ MYSTICKÁ RUŽE

Smích,slzy, ticho…meditace

provede Amar

11. června 2020  19 – 21:30 hodin, Podkroví divadla Kampa, Praha 1

Meditace Mystická růže je unikátní, dynamicky léčivý a život měnící proces, kterou v roce 1988 představil osvícený mystik Osho tisícům lidí, kteří se shromáždili v jeho komunitě Buddhafield v Indii. A nyní ji můžeme ochutnat i v Praze s Amar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vážnost je nemoc, není to užitečný nástroj. Vede ke smrti, ne k věčnému životu. Život je hravost, zábava, protože celá exitence je obrovský cirkus. Celý je to zábava – všechny ty barvy květin, tolik
nádherných zvířat, ptáku, mraků a bez účelu; neslouží žádnému účelu. Život nemá žádný cíl. Život je hrou sám o sobě. Je to naprostá hojnost energie, překypující energie – existence expanduje.”  Osho

POTKÁVÁM SÁM SEBE

Večírek s OSHO a tantrickou meditací

provede Sandipa a Yatri

15. června 2020  18 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

Často si myslíme, že víme, kdo jsme. Anebo když nevíme, tak se snažíme na to přijít. Nejčastěji tím, že nad tím přemýšlíme. Ale vede nás to někam? Opravdu přemýšlením zjistíme, kdo jsme? Ne, tudy cesta většinou nevede. A přitom je to jedna z nejpalčivějších otázek lidského vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vize je, když mysl odešla, když je ve stavu ticha a klidu, když není ani malé vzrušení myšlenek. Jezero mysli je naprosto klidné a tiché. Když je mysl naprosto klidná a tichá, můžete vidět – ne skrze mysl, ale ze zcela jiného zdroje.”

Osho

MEDITACE OSHO NO-MIND

7 večerní meditace pro každodenní život

provede Yatri Sandipa

19. – 25.června 2020  Plující oblaka, Praha 6

Skvělá příležitost očistit mysl od zátěží každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí.
Díky této meditativní terapii vytvořené Oshem pro moderního člověka, můžeme získat zpět tvořivou nevinnost, klid a vnitřní harmonii, která se pak snadno manifestuje v našich vztazích, akcích a našem prožívání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej.”  Osho

OSVĚŽÍM SE V OCEÁNU

Večírek s OSHO a tantrickou meditací

provede Sandipa

8. července 2020  18 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

Jsme uprostřed léta, užíváme si horka a ochlazujících koupelí a nápojů. A to je krásná příležitost zažít si horko i schlazení nejen na úrovni těla, ale i hlouběji v nás, ve středu našeho pravého Já. Jak to ale provést? Úplně tou nejjednodušší a nejpřirozenější meditační technikou, která je nám všem dostupná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky. A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.” Osho

MEDITUJI… AŽ SE ZA BŘICHO POPADÁM

Večírek s OSHO a tantrickou meditací

provede Sandipa

27. srpna 2020  18 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

Meditace může být zábavou a radostí. Osho, vědec lidského vědomí a mistr meditačních technik, nám na sklonku svého života představil jednu z nejjednodušších a přitom nejdokonalejších technik, které zcela neuvěřitelným způsobem čistí duši od zátěží, které nám brání být spontánní, radostní a kreativní. Nabízí nám meditaci smíchem. Smíchem, který nemá žádný logický důvod. Smíchem, který přináší lehkost a dává nám křídla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láska není vášeň, není to jen vzrušení. Láska je hluboké porozumění někomu, kdo vás doplňuje. Někdo, kdo z vás udělá “celý kruh”. Přítomnost toho druhého pozvedá vaši přítomnost. Láska vám dává svobodu být sebou samým, není to vlastnictví.”  Osho

ROZPOUŠTÍM SVÁ OMEZENÍ

Večírek s OSHO a tantrickou meditací

provede Sandipa

17. září 2020  18 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

Pokud se začnu ptát, kde se uvnitř mě berou ty bloky a zábrany se zcela uvolnit, osvobodit a být sám sebou, tak jsem právě vstoupil/a na cestu sebepoznání. A pokud chci poznat všechny své dimenze a části, i ty, které existují mimo logické myšlení a emočně inteligentní prožívání, tak jsem na cestě meditace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Je potřeba jen trochu bdělosti, abychom uviděli a zjistili, že život je ve skutečnosti ohromným vesmírným smíchem.”  Osho

ROZEZNÍM STRUNY HARMONIE

Večírek s OSHO a tantrickou meditací

provede Sandipa

27. října 2020  18 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

Žitím se chápe být si vědom harmonie, která je v nás i kolem nás. Znamená to cítit, napojit se na sebe, na své nejvnitřnější prožitky. Žít znamená naladit se na harmonii Existence. Uvědomit si celý svět, který se odehrává uvnitř nás, a my jsme ti, kdo si pak může vybrat, na které struny budeme hrát. Vytvářet zvuk, který nás sladí s ostatními a společně nás vezme do hluboce uvolňujícího prostoru ticha a klidu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej.Osho

VSTOUPÍM DO NEZNÁMÝCH KRAJIN

Večírek s OSHO a tantrickou meditací

provede Sandipa

18. listopadu 2020  18 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

Pro většinu z nás je smrt neznámou krajinou a ten strach není ze smrti, ale právě z neznáma. Platí také, že největší strach přichází, když si člověk na sklonku života uvědomí, že vlastně nežil naplno, že něco nedokončil, že ještě potřebuje čas. Ale kdy je ten sklonek života? Za 30 let, za 10, za rok? Ne, to nevíme a tak je dobré mít na paměti, že je třeba žít naplno nyní, tento a každý okamžik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i tebe a dosáhnout jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhnete ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zase zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď ale umírá. Oddělen od země nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i láska.Osho

ODVÁŽÍM SE HLOUBĚJI DO MEDITACE

… aneb bohatství je uvnitř

provede Sandipa a Yatri

3. prosince 2020  17 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

A když necháme prostoupit náš každodenní život meditací, dokonalost existence a života se nám okamžitě odhalí. Každý okamžik, každý dech, každý tlukot srdce se stane svátkem a oslavou. A už budeme vědět, jak se napojit na krásu našeho bytí, rozpoznáme naše neomezené možnosti a budeme zažívat vděk k životu. A to je jediná pravá možnost jak sdílet lásku s ostatními. A to je teprve začátek… 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tělo je viditelná duše a duše je neviditelné tělo. Tělo a duše od sebe nejsou odděleny, jsou navzájem propojeny, jsou částí jednoho celku. Přijímejte své tělo, milujete své tělo, važte si svého těla, buďte mu vděčni.”  Osho

UVOLNÍM SE DO PŘÍTOMNOSTI

Večírek s OSHO a tantrickou meditací

provede Sandipa

16. prosince 2020  18 – 21 hodin, Maitrea, Praha 1

Klídek! Uvolni se! Nech to být! Hoď se do pohody!
Kolikrát jsme slyšeli tato slova, která nás nabádají k tomu, abychom se uvolnili a situace neřešili? A asi jsme je i mnohokrát řekli ostatním či sobě. A určitě jsme si často řekli ” jo, jasně.. ale jak?” Jak se uvolnit, když kolem všechno vře a burácí? Jak zastavit myšlenkový trysk, když to musím právě teď vyřešit? Jak se uklidnit? Jak zůstat nad věcí s chladnou hlavou? Kde na to najdu návod?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Každá řeka, malá nebo velká, se rozpustí v oceánu, najde svou cestu bez průvodce, bez suter, bez mistra. Může se klikatit, uhnout se, ale nakonec dosáhne oceánu. A dosáhnout oceánu, znamená stát se oceánem. A to je znovuzrození. To je to, co míníme meditací. .. A tak tanči, buď radostný. Není potřeba si dělat starosti a není potřeba pospíchat. Oceán čeká – můžeš si dát načas, ale dej si ten čas s radostí…. Užívej si, tancuj, zpívej a miluj a pak nakonec zmizíš v oceánu. Oceán na tebe čeká…. Každý se jednou stane Buddhou – dnes či zítra…” Osho

OSHO Dynamická meditace

Začínáme 14.ledna

Více info zde


Večírky s OSHO meditacemi v Maitree

Měsičně se sejdeme a naučíme se různé meditační techniky.

Více info zde

OSHO GIBBERISH MEDITACE ONLINE

provádí Sandipa a Yatri

Pozvání s instrukcemi k společné meditační technice, která nás zbaví napětí, očistí od potlačených emocí a uvolní přímou cestu do hlubin našeho bytí, kde se nachází ticho, klid a naprosté uvolnění. V prvních 20 minutách Představíme Gibberish techniku a pak se s doprovodným zvukem pustíme rovnou do ní. Užijte si ji a pokud vás osloví a objevíte její sílu, můžete se přidat i na hlubší meditační proces OSHO No-Mind (viz. níže)

 

VIDEO ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSHO KUNDALINI MEDITACE ONLINE

provádí Sandipa a Yatri

Pozvánka k meditační technice, která nám umožňuje objevit odevzdání se, naučit se nechat věci dít a následovat moudrost těla. Pomocí přirozeného třesu nám pomůže obnovit životní vitalitu, rozvolní zatuhlosti a sevření a v hluboce relaxovaném stavu nás nechá vstoupit do hlubin ticha, klidu a čistého býti. Ideální na podvečer, na vysypání celodenního stresu. A pak si užít večer ve svém bytí.

 

VIDEO ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtete náš Blogismus? 

Píšeme ho pro vás s láskou a radostí.

Chci odebírat

Newsletter