Osho

Nikdy se nenarodil, nikdy nezemřel.

Pouze navštívil tuto planetu Zemi mezi 11. prosincem 1931 a 19. lednem 1990.

 

Přestal používat jméno, ale nakonec souhlasil, aby mu lidé říkali Osho.

Toto slovo vychází z výrazu “oceanic” oceánský. Není to jeho jméno, je to léčivý zvuk.

Později přidává další význam. “Oceánský znamená zkušenost, ale co ten zakoušející?

Pro toho používáme slovo “Osho””.

 

Přes 30 let promlouval k lidem celého světa a přes 20 let jeho tisícihodinových promluv je nahráno a tak je i dnes může poslouchat každý.

A zažívat tak, jak Osho říká: ”…. stejné ticho”

„Být se mnou znamená být v nebezpečí. Jsem nepředvídatelný a žít se mnou je jako žít v divočině. Nic už nebude jistě; všechny jistoty budou pryč, všechna zabezpečení budou pryč. Budeš muset vše zvládat od okamžiku k okamžiku, ze dne na den.

Ale takhle to zvládá celý vesmír: Od okamžiku k okamžiku a ze dne na den. V existenci není žádné plánování; je nenaplánovaná, a proto je krásná. Neplánovaný život je ohromně krásný, protože v budoucnu je vždy nějaké překvapení. Budoucnost nebude žádným opakováním: něco nového se vždy stane a nikdo se na to nebude moci spoléhat.“ Osho
Osho

„Veškeré mé úsilí je přesvědčit tě – ne mými slovy, ale mým tichem a přítomností, mou láskou a radostí – že jsi centrem vesmíru, každý z vás – protože existuje jen jedno centrum. Pouze na periferii jsme odděleni, ve středu jsme jedním.”

Osho

„Miluji život. To je proč učím oslavu, oslavovat všechno.Od těla k duši, od fyzického ke spirituálnímu, od sexu k nadvědomí. Vše je pro mě božské.“

Osho

„Zažívej život všemi možnými způsoby. V dobrém – ve zlém, v hořkém – v sladkém, v temném – ve světlém, v zimě – v létě. Zažij všechny duality. Neboj se zkušenosti. protože čím víc zkušeností máš, tím jsi zralejší.“

Osho

“ Podporuji spirituální růst člověka, ale spirituální růst chápu v celém jeho kontextu. Není to něco odděleného, jednodimenzionnálního, je to multidimenzionální fenomém. Je potřeba revoluce společnosti. Je potřeba revoluce v ekonomice společnosti, politických struktur, je potřeba ohromné a zásadní změny všeho, co nám dosud vládlo…. Je třeba se odpoutat od minulosti. Pouze pak se může zrodit nový člověk – opravdu duchovní člověk, člověk kosmických rozměrů. Tento nový druh nazývám Zorba-Buddha.“

Osho

„Přátelství je nejčistčí láska. Je to nejvyšší forma Lásky, kde se o nic nežádá, žádné podmínky, kde člověk se jednoduše těší z dávání.“

Osho

„Mým záměrem je ponechat tě samotného s meditací, bez jakéhokoliv prostředníka mezi tebou a existencí.“

Osho

“Nejsem a nikdy jsem nebyl žák Osho, ale přečetl jsem dost jeho skvělých knih, abych byl přesvědčen, že byl největším duchovním učitelem 20.století. Pochopil nás lépe, než chápeme sami sebe.” 

Tom Robbins

„Opusť představu někým se stát, protože ty jsi už umělecké dílo. Nemužeš být zdokonalován. Pouze potřebuješ k tomu dojít, vědět to, uvědomit si to.“

Osho

„V meditaci nebuď nikdy vážný, ale buď upřímný a hravý. Nedělej ji, abys něčeho dosáhl, jenom si jí užívej.“

Osho

„Zbavit se ega vypadá jako smrt. A to je možné pouze v hluboké lásce s mistrem tak, že pomalu a pomalu nabíráš odvahu. Jak roste tvá důvěra v mistra, stává se pro tebe možné riskovat. A v okamžiku, kdy jsi připraven riskovat ego, ze všech koutů existence do tebe začne proudit blaženost.“

Osho