Tanec Lásky – Osho aktivní a tantrické meditace / Dance of Love – Osho Active and Tantric Meditations

Datum / Čas

17/02/18 - 18/02/18
9:00 - 21:00

Místo

Praha


  FOR ENGLISH SCROLL DOWN

 

Intenzivní meditační víkend, kde pomocí OSHO aktivních a tantrických meditací skrze tělo, dech, pohyb dosáhneme vnitřního klidu a objevíme nevyčerpatelný zdroj radosti a lásky.
Meditace je most z každodenní mysli do našeho skutečného bytí, které je svobodné od toho, co se děje kolem nás. A právě tam se nachází zdroj naší radosti a lásky, kterou pak snadno budeme vnímat, žít a sdílet v našich vztazích.

V dopoledních hodinách budeme uvolňovat fyzické a emocionální napětí nastřádáné v každodenním životě. Odložíme ztuhlost, únavu, vztek, strach, bezradnost, smutek, závist… Očištění je od tíživých emocí nám umožní zažít hluboké uvolnění a klid.

Následně tento prostor našeho vnitřního klidu prozkoumáme a odhalíme bloky, které nám k němu cestu zavírají a prostřednictvím tance a sdílení vstoupíme do radosti, smíchu a lásky..

Vedené tantrické meditace inspirované Oshem a Knihou tajemství budou prohlubovat a upevňovat přirozený milující stav v tiché dimenzi našeho bytí.

Dny završíme meditací Večerní setkání.

Meditace nám představí a povede Prem Yatri, který svůj život věnuje meditaci, sebepoznání a sdílení toho, co nasál během mnohaletých pobytů s v OSHO meditačních komunitách a let strávených v přítomnosti Osha. Kombinace Yatriho lásky, celoživotního studia vědomí a mnohaleté hluboké zkušenosti s meditací, kterou miluje sdílet v lehké a hravé atmosféře, umožňuje každému ochutnat stav za myslí, stav skutečného pravého bytí.

Kde: Praha
Cena : 2500 Kč při platbě do 31.1., po tomto datu je 3200 Kč. Účastnici minulých meditačních kempů mají 20 % slevu. Ocenímě slevou 500 č každého,kdo pomůže kamarádům na cestě meditace a pozve je na tento víkend.
Přihlášení zde a zasláním kurzovného na 670100-2202843312/6210 s uvedením názvu semináře

Více informací: Sandipa 775 696 361 nebo sandiketa@gmail.com

——————————————————————————————————————————————————————————–

An intensive meditation weekend where we will use and learn active and tantric meditations using our body, breath, and movement to reach inner peace and discover unlimited source of joy and love.
Meditation is a bridge from our everyday mind into our real being which is free from happening around us. And there is the source of our joy and love which we will be able to feel easily and share it in our relationships.

During morning hours we will release physical and emotional stress gathered in our daily life. We clean ourselves from stiffness, tiredness, anger, fear, hopelessness, sadness, envy. The cleansing of heavy emotions will lead us into deep relaxation and experincing silence and inner peace.
Then we will explore that space of our true reality event deeper, we unfold the blocks and obstacles which do not allow us life our potential fully. Through dance and sharing we will enter in joy, sharing love and laughter.
Guided tantric meditation introduced by Osho and described in the Book of Secret will deepen and strenghten our natural loving state in silente dimension of our being.
The days will be competed by meditation of Evening Meeting.

Meditation camp wil be facilitated by Prem Yatri, who trained as Meditator Leader in the Multiversity in Poona – India. He dedicates his life to meditation, selfdiscovery and sharing his experiences from OSHO meditative communities and his years spent in presence of enlightened master Osho. Combination of his experinces, deep love for meditation, his natural playfulness, joy and passion for sharing with frineds provides safe and easy ground for everybody to enter into real truth of himselfwhere he connects with no-mind space and his sources of love, joy and laughter.

Price: 2500 CZK before January 31.,after 3200 CZK.
Sign in here with payment into bank account: 670100/2202843312/6210. Previous participants of Yatri’s meditation camps can claim discount of 20 % . We also reward by 500 CZK discount those who help to their friend on the journey of meditation and invite them to this camp.

More info: Sandipa: 775 696 361  or sandiketa@gmail.com
Looking forward Yatri, Sandipa and OSHO Praha Ha Ha