OSHO Born Again – meditativní terapie

Datum / Čas

06/01/18 - 12/01/18
0:00

Místo

Karlovka

Kategorie


(for english see below)

OSHO Born Again – 7-denní meditativní terapie

s Dhyan Pradeepou

Born Again (“Znovu se narodit”) je jednoduchý a přitom velmi efektivní proces, který vytvořil OSHO, a s jehož pomocí můžeš jít nazpátek rovnou do vlastního dětství a spojit se znovu s přirozenými kvalitami dítěte, jako je nevinnost, vitalita, tvořivost, zvědavost, ticho, spontánnost, radost, hravost….bez toho, aby si musel(a) řešit psychické problémy.

Je to 7-denní proces, který trvá 2 hodiny každý den.
Během první hodiny máš prostor a svobodu vstoupit do svého dětství a dělat, co jsi vždy chtěl(a) dělat.
Během druhé hodiny sedíš v tichu jako dítě a nic neděláš.

Budeš pozorovat a přitom kvést znovu do těch jedinečných kvalit dítěte, a ty pak můžeš přinést do svého každodenního života. Přinese ti to velkou změnu jednou provždy!

Cena:
Při zaplacení zálohy do 13.10. je cena 3500 Kč, poté 4200 Kč.
Pro rezervaci místa na semináři je nutné uhradit zálohu 500 Kč. Záloha je vratná v případě, že se na tvoje místo přihlásí náhradník. (Pro ty, kteří se již alespoň jednou účastnili procesu OSHO Born Again s Pradeepou je cena 2200 Kč)
Přihlašovací formulář naleznete zde.

Těšíme se na Vás!
Nadeen & Pradeepa


OSHO Born Again – 7-day meditative therapy

with Dhyan Pradeepa

Born Again is a simple yet very effective process created by Osho to help us go straight into our childhood and reconnect with the natural qualities of the child, such as innocence, vitality, creativity, curiosity, silence, spontaneity, joy, playfulness….., without going into psychological issues.

It is a 7-day process that lasts 2 hours every day.

During the first hour you have the space and the freedom to enter into your childhood and do what you always wanted to do.

During the second hour you sit in silence, like a child, doing nothing.

You will witness yourself flourishing again in the unique qualities of the child and you could bring them into your everyday life. It will bring a big change forever and ever!

Price:
If you pay deposit until 13.10. price is 3500 CZK, then 4200 CZK. For the reservation of place you need to pay deposit 500 CZK. Deposit will be given back in case you find an alternate participant. (For those who already participated OSHO Born Again with Pradeepa, the price is 2200 CZK)

Sign-in form here.

Looking forward to you!

Nadeen & Pradeepa