OSHO Born Again – meditativní terapie

Datum / Čas

06/01/18 - 12/01/18
19:00 - 21:00

Místo

Karlovka


ENGLISH VERSION

Born Again (“Znovu se narodit”) je jednoduchý a přitom velmi efektivní proces, který vytvořil OSHO, a s jehož pomocí můžeš jít nazpátek rovnou do vlastního dětství a spojit se znovu s přirozenými kvalitami dítěte, jako je nevinnost, vitalita, tvořivost, zvědavost, ticho, spontánnost, radost, hravost….bez toho, aby si musel(a) řešit psychologické problémy.

Je to 7-denní proces, který trvá 2 hodiny každý den.
Během první hodiny máš prostor a svobodu vstoupit do svého dětství a dělat, co jsi vždy chtěl(a) dělat.
Během druhé hodiny sedíš v tichu jako dítě a nic neděláš.

Budeš pozorovat a přitom kvést znovu do těch jedinečných kvalit dítěte, a ty pak můžeš přinést do svého každodenního života. Přinese ti to velkou změnu jednou provždy!


Dhyan Pradeepa se narodila v Aténách, v Řecku. Pradeepa je zkušená lektorka certifikovaná v OSHO meditativních terapiích, mezi které patří OSHO Born Again a OSHO No-mind, dále meditačních technikách a práci s tělem. Procesem Born Again provázela minulý rok v Praze. Rozhovor s s ní si můžete přečíst zde.

Přihláška   Video pozvánka

Ochutnávka OSHO Born Again ZDARMA

Cena:
Při zaplacení zálohy do 31.11. je cena 3700 Kč, poté 4500 Kč.
Pro rezervaci místa na semináři je nutné uhradit zálohu 500 Kč. Záloha je vratná v případě, že se na tvoje místo přihlásí náhradník. (Pro ty, kteří se již alespoň jednou účastnili procesu OSHO Born Again s Pradeepou je cena 2600 Kč)

Seminář se koná v ul. Karlova 25, Praha 1
Program začíná 6.1. v 18:00 registrací. Samotný proces bude od 19:00-21:00, kromě soboty a neděle, kdy se začne už v 10:30. Před procesem bude vždy začínat OSHO Kundaliní meditace od 17:00-18:30, která není součástí samotného procesu, ale vřele doporučujeme. Detailní instrukce pošlu přihlášeným účastníkům zhruba týden před začátkem semináře. Pokud se chceš dozvědět víc, tak mi napiš na email nebo mi brnkni na 601 130 789.

Těšíme se na Tebe! 🙂
Nadeen & PradeepaBorn Again is a simple yet very effective process created by Osho to help us go straight into our childhood and reconnect with the natural qualities of the child, such as innocence, vitality, creativity, curiosity, silence, spontaneity, joy, playfulness….., without going into psychological issues.
It is a 7-day process that lasts 2 hours every day.
During the first hour you have the space and the freedom to enter into your childhood and do what you always wanted to do.
During the second hour you sit in silence, like a child, doing nothing.
You will witness yourself flourishing again in the unique qualities of the child and you could bring them into your everyday life. It will bring a big change forever and ever!

Dhyan Pradeepa was born in Athens, Greece. Pradeepa is certified in many OSHO therapies, meditation techniques and body work, among them, OSHO Meditations and the Meditative Therapies NO MIND and BORN AGAIN. Read an interview with Pradeepa: http://www.pradeepa.cz/

Price:
If you pay deposit until 31.11. price is 3700 CZK, then 4500 CZK. For the reservation of place you need to pay deposit 500 CZK. Deposit will be given back in case you find an alternate participant. (For those who already participated OSHO Born Again with Pradeepa, the price is 2600 CZK)

Sign-in   Video Invitation

Free taster of OSHO Born Again

Program starts 6.1. at 18:00 with registration. The process itself happen 19:00-21:00, apart Saturday and Sunday, when it starts at 10:30. Before each process, there will be OSHO Kundalini meditation whichi is not part of the process itslef but is recommended. I will send detailed instructions to participants apx one week before the seminar starts. If you want to know more, writte me to premnadeen33@gmail.com or ring me +420 601 130 789. 

Looking forward to you!

Nadeen & Pradeepa