OSHO Meditační mejdan No. 8 / OSHO Meditation Party No. 8

Datum / Čas

21/04/18
9:30 - 21:00

Místo

Dance Lab


 THE EVENT WILL BE TRANSLATED INTO ENGLISH  – FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Srdečně vás zveme na osmý ze série jednodenních OSHO Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme. Tentokrát Vám nabídneme ochutnávku několika meditací, které jsme na Mejdanu ještě nedělali. Budeme rádi, když se k nám přidáte.
 
Kromě OSHO meditací nás čeká tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)
 
„Tvoje extáze je pohyb směrem k výšinám a tvoje meditace je pohyb směrem do hloubky. A jakmile máš obojí, tvůj život se stává oslavou.“ Osho
 
Sraz 9:30
 
část 1:
9:45 – 11:00 OSHO Dynamická meditace
11:30 – 12:30 OSHO Chakra Sounds (Zvučení do čaker)
12:30 – 13:30 oběd
 
část 2:
13:30 – 14:45 překvapení 😉
15:15 – 16:15 OSHO Nataraj
16:15 – 17:00 sdílení
 
část 3:
17:00 – 18:15 OSHO Kundalini meditace
18:30 – 19:30 OSHO Mahamudra meditace
19:30 – 20:30 společná večeře (každý přinese něco vegetariánského)
 
Pokud nechcete být na mejdanu po celou dobu, máte možnost se zúčastnit jen některých částí. Můžete přijít v těchto časech:
 
Příchod pro část 1: mezi 9:30 – 9:45
Příchod pro část 2: mezi 12:30 – 13.30
Příchod pro část 3: mezi 16:45 – 17.00
 
Mimo tyto časy dveře budou zavřeny, abychom mohly hlouběji vstoupit do prostoru meditace.
 
Vstupné za celý den: 600 Kč
Jen dopolední, odpolední či večerní část 250 Kč
 
Co s sebou:
Karimatku. Pohodlné oblečení (i na převlečení, možnost osprchování je), láhev s pitím, vegetariánské jídlo (oběd, svačinka, večeře) pro sebe a ke sdílení s ostatními, pásku přes oči na dynamičku. Káva a čaje budou zajištěny.
 
Akce je bez alkoholu a jiných drog.
Na akci se předem registrujte
Není potřeba mít žádné předešlé zkušenosti s meditacemi. Snídejte jen lehce, bude dynamická meditace.
V případě dotazů pište na oshopraha@gmail.com nebo volejte 601 130 789 Nadeen, 775 696 361  Sandipa nebo 776 746 896 Saba
 
Těšíme se na vás a společné meditování.
Nadeen, Sandipa a Saba

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘWelcome to the OSHO Meditation Party No.8 which we organise on regular basis.

This time you can experience a couple of new meditations that will have their premiere on the Meditation Party. We will be happy if you join us.

 Except for OSHO meditations, we will also dance, share vegetarian food, meet in silence and celebration, share with friends,……simply Saturday Zorba the Buddha…:)
 
„Your ecstasy is a movement towards the height and your meditation is a movement towards the depth. And once you have both, your life becomes a celebration.“ Osho
 
Meeting at 9:30
 
Part 1
9:45 – 11:00 OSHO Dynamic meditation
11:30 – 12:30 OSHO Chakra Sounds
12:30 – 13:30 lunch
 
Part 2
13:30 – 14:45 suprise 😉
15:15 – 16:15 OSHO Nataraj
16:15 – 17:00 sharing
 
Part 3
17:00 – 18:15 OSHO Kundalini meditation
18:30 – 19:30 OSHO Mahamudra meditation
19:30 – 20:30 dinner together
 
You can stay with us all day or come just for some parts. You can come and ring the bell in following times:
 
Entry for part 1: 9:30 – 9.45
Entry for part 2: 12:30 – 13.30
Entry for part 3: 16:45 – 17.00
 
Please ring the bell just in these times, during meditations the door is closed.
 
Entry fee for the whole day: 600 CZK
Just morning, afternoon or evening part 250 CZK.
 
What to take with:
Yoga mat, comfortable clothes to be able to get changed in case you get sweaty (showers are also available), bottle with liquids, vegetarian food for yourself (lunch, dinner) and for sharing with others, and blindfold for Dynamic meditation. Teas and coffee will be provided.
 
The event is without alcohol or any other drugs.
Register in advance for the event
No previous experience with meditation needed. Instructions for the meditation will be given right before the meditation starts. Have only light breakfast, there will be dynamic meditation.
 In case of questions write to oshopraha@gmail.com or call to 601 130 789 Nadeen, 775 696 361 Sandipa or 776 746 896 Saba.
 
Looking forward to meditate together 
Nadeen, Sandipa and Saba

REGISTRATION FORM