Kdo je uvnitř?

Datum / Čas

02/11/17 - 05/11/17
0:00

Místo

Sklenářka

Kategorie


FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Skupina Intenzívního Uvědomění: “Kdo je uvnitř?” (Awareness Intensive: Who is In?)

STRUKTUROVÁNÝ 3-DENNÍ RETREAT

Struktura skupiny intenzívního uvědomění “Kdo je uvnitř?” je založená na tradiční zenové meditaci používající koán a moderních komunikačních technikách. Je to mocný, rezidenční proces plně zaměřený na hledání v hloubce vlastního bytí. Intenzita je nutná, abychom se dostali za navyklé masky a předstírání, o kterých si běžně myslíme, že jsme to my. Během těchto 3 dní můžeš přímo- bytostně- zažít “Kdo je uvnitř?” v nejhlubším jádru svého bytí.

“Býk je symbolem energie, vitality, dynamiky. Býk znamená samotný život. Býk znamená tvojí vnitřní sílu, tvůj potenciál. Býk je symbol, nezapomeň. Ty jsi tady, ty máš taky život—ale nevíš, co to život je. Máš energii, ale nevíš odkuď tahle energie pochází, a nevíš za jakým jde cílem. Jsi tou energíí, ale neuvědomuješ si, co ta energie je. Žiješ nevědomě. Nezeptal jsi se základní otázku: Kdo jsem Já? Tahle otázka je ta samá jako hledání býka: Kdo jsem Já? A dokud tohle nevíš, jak můžeš žít? Potom celá tahle věc postrádá smysl, protože ta základní otázka nebyla položena, nebyla zodpovězena. Dokud neznáš sám sebe, cokokoliv děláš bude zbytečný. Tou základní věcí je znát sám sebe. Ale to co se děje je, že to základní míjíme, a o to triviální se staráme[….]
Co se děje v životě je, že neustále se zabýváme zbytečnostmi a k tomu nejzákladnějšímu jsem naprosto nevšímaví.“
OSHO, The Search, # 1

Procesem provede Siddha Aeon (Japonsko), zkušená instruktorka OSHO meditativních terapií a Intenzívního Uvědomění, která vede skupiny v Indii, Řecku a Japonsku.

Cena je 5300 Kč. Při zaplacení zálohy 500Kč do 16.9. je finální cena 4500Kč.

Program začíná 2.11. v 18:00 registrací a končí 5.11. v 16:00. V ceně je zahrnuté ubytování i vegetariánská strava. Detailní informace zašlu zhruba týden před začátkem semináře.

Přihláška.

Pro více informací, pište premnadeen33@gmail.com, tel. 601130789.

Těšíme se na vás.

Nadeen a Siddha.


Awareness Intensive: “Who is In?”

A STRUCTURED 3-DAY RESIDENTIAL RETREAT

The structure of an Awareness Intensive is based on traditional Zen meditation using a koan and modern communication techniques. It is a powerful, residential process fully dedicated to the in-depth search of your innermost being. Intensity is required to go beyond the habitual masks and pretensions we normally believe we are. You can have the direct experience – existential experience – of “who is in?” at the deepest core of your being within 3 days.

“The bull is a symbol of energy, vitality, dynamism.
The bull means the very life itself. The bull means your inner power, your potentiality. The bull is a symbol, remember that. You are there, you have life also — but you don’t know what life is. You have the energy, but you don’t know where this energy comes from and to what goal this energy is going .You are that energy, but still you are not aware of what that energy is. You live unaware. You have not asked the basic question: Who am I? That question is the same as the search for the bull: Who am I? And unless this is known, how can you go on living? Then the whole thing is going to be futile, because the basic question has not been asked, has not been answered. Unless you know yourself, whatsoever you do is going to be futile. The most basic thing is to know oneself. But it happens that we go on missing the most basic, and we go on worrying about trivia. [….] In life it happens continuously that you go on making arrangements about the useless, and about the most essential you become completely oblivious”.
OSHO, The Search, # 1

The process will be facilitated by Siddha Aeon (Japan) – an experienced facilitator of OSHO meditative therapies and Awareness Intensive: Who is in? mainly facilitating in India, Japan and Greece.

Price is 5300CZK. If you pay deposit 500CZK till 16.9. the final price is 4500CZK.

Retreat starts 2.11. at 18:00 with registration a finish 5.11. at 16:00. In the price is included accomodation and vegetarian food. Detailed information I will send apx 1 week before the seminar.

Sign-in form.

For more information writte to premnadeen33@gmail.com,mobile. 00420601130789.

Looking forward.

Nadeen a Siddha.